Home » Авторски страници

Председателят на българския моряшки синдикат протестира срещу втори мандат за Бойко Найденов в НСС

2012.10.17 Няма коментари
Spread the love

Председателят на Моряшки синдикат „България”  Пламен Симов изпрати в редакцията на Еврочикаго няколко документа, представляващи копия от писма на Моряшкия синдикат до Висшия съдебен съвет и други институции, на Доклад на прокурори от Върховна касационна прокуратура и на Изпълнителен лист на Софийски градски съд.

Последното от тях е писмо до членовете на Висшия съдебен съвет, с дата 16 октомври 2012 г., с което синдикалистът протестира срещу предложението Бойко Найденов да бъде преизбран за директор на Националната следствена служба. Г-н Симов заявява в писмото си до ВСС, че прилага “документи, от които е установимо, че зам. главният прокурор Бойко Найденов е извършил тежки престъпления срещу Правосъдието, преди и по време на мандата му като Директор на Националната следствена служба, и съобразно последния Сигнал до Главна прокуратура, с копие до Специалната Комисия на  Европейския парламент /C R I M/, самия той би следвало да бъде разследван и подведен под наказателна отговорност”.

Копията от документи, които г-н Симов изпрати на нашето издание, са:

1. ПРОТЕСТ от Моряшки синдикат „БЪЛГАРИЯ” – Генерален секретар Пламен Симов, срещу ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР Г-Н БОРИС ВЕЛЧЕВ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА НА ПРОКУРОРА ОТ  В К П  БОЙКО НАЙДЕНОВ;

2. ПРОТЕСТ ДО ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ на Р. България и ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ – Брюксел /чрез МАЙКЪЛ ХЪМФРИС – представител  на ЕС/ от 17.10.2007 г. /Този протест е изпратен по повод първата номинация на Бойко Найденов за директор на НСС/;

3. ДОКЛАД от прокурори от Върховна касационна прокуратура до г-жа Малена Филипова, завеждащ отдел “Инспекторат” към ВКП, за извършена проверка по пр. № 26409/2006 г.;

4. Жалба до Върховна касационна прокуратура /Копие: към Жалба до ЕВРОПЕЙСКИЯ ОБЩ СЪД – ЛЮКСЕМБУРГ/ от Моряшки синдикат „БЪЛГАРИЯ” – Генерален секретар Пламен Симов от 21.05.2012 г.;

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ, издаден от председателя на СГС на 23.08.2012 г., с който се осъжда Прокуратурата на Р. България да изплати на Пламен Александров Симов обезщетение от 10 000 лв. за неимуществени вреди.

В текстовете на тези протести, доклад, писма и пр. могат да се видят тежки обвинения, свързани не само с г-н Бойко Найденов, но и най-вече с предишния главен прокурор Никола Филчев, чиито престъпления според моряшкия синдикалист са прикривани и от сега овластени служители и политици в страната. В Жалбата си до Върховна касационна прокуратура /с копие към Жалба до Европейския общ съд – Люксенбург/ от 21 май т.г. например, г-н Пламен Симов обвинява сегашния главен прокурор, други прокурори, както и ексглавния секретар на МВР /настоящ министър-председател/ Борисов в умишлено бездействие за неразкриването на знакови убийства на прокурори, извършени по времето на Никола Филчев. Както и за съучастието на Филчев, според Симов, в умишлен фалит на “Океански риболов”, чиито активи от над 300 млн. долара били присвоени от бившите директори на предприятието, бивши служители на ДС.

Еврочикаго публикува копията от документи, които председателят на българския моряшки синдикат ни изпрати, за да помогне за търсената от него публичност. И заради значимостта на въпросите и делата, засегнати в тях. От последния от тях става ясно, че на 23 август т.г. Софийски градски съд е постановил Прокуратурата на Р. България да изплати на Пламен Симов 10 000 лв. за нанесени неимуществени вреди. Което може би е някакъв знак, че не всичко българското правосъдие се управлява или определя от силните на деня.

 

—————————————————————————————————————————-

 

STU         SEAFARERS’ TRADE UNION “BULGARIA”

MEMBER OF  EUROPEAN TRANSPORT FEDERATION

GENERAL SECRETARY

mob:359/0896 59 15 16          Office:359 /2/ 427 72 77

69”V” Emilian Stanev str. 1407, Sofia, BULGARIA

e-mail:  [email protected]

№  ОС 211/ 16.10.2012 г.

.

ЧРЕЗ Г-ЖА НАЙДЕНОВА – ПРЕДСТАВЛЯВАЩ  В С С

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

ОТНОСНО:  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО БОЙКО НАЙДЕНОВ ДА БЪДЕ ПРЕИЗБРАН ЗА ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА.

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

Прилагам Ви документи, от които е установимо, че зам. главния прокурор Бойко Найденов е извършил тежки престъпления срещу Правосъдието, преди и по време на мандата му като Директор на Националната следствена служба и съобразно последния Сигнал до Главна прокуратура, с копие до Специалната Комисия на  Европейския парламент /C R I M/, самия той би следвало да бъде разследван и подведен под наказателна отговорност! За извършеното от него престъпно набедяване, Прокуратурата е осъдена! Прилагам Ви и издадения Изпълнителен лист!

.

.                                                 С УВАЖЕНИЕ:

.                                                                  ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР     ПЛАМЕН СИМОВ

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:   СЪГЛАСНО ТЕКСТА

 

—————————————————————————————————————————-

 

STU  SEAFARERS’ TRADE  UNION “BULGARIA”

           MEMBER OF  EUROPEAN TRANSPORT FEDERATION

 GENERAL SECRETARY                                                              
69 “B” Emilian Stanev  str., 1407, Sofia, BULGARIAe-mail: [email protected]

tel.    +359 896 591 516

 

ОС 77/ 17.Х.2007 Г.

.

ДО ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА Р. БЪЛГАРИЯ

ЧРЕЗ Г-Н МАЙКЪЛ ХЪМФРИС – ПРЕДСТАВИТЕЛ НА  Е С

ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ – БРЮКСЕЛ

 

П     Р     О     Т     Е     С     Т

От Моряшки синдикат „БЪЛГАРИЯ” – Генерален секретар Пламен Симов, гр. София, ул.”Емилиан Станев” 69 „в”

 

СРЕЩУ: ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР Г-Н БОРИС ВЕЛЧЕВ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА,НА ПРОКУРОРА ОТ  В К П  БОЙКО НАЙДЕНОВ.

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА  ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

Цинизмът в кадровата политика при определяне на ръководните длъжности в Съдебната ни система следва да не превишава

Пределите на гражданската търпимост и критериите за национална сигурност, независимо от неизменната и балканизация и мафиотизиране  в периода на прехода към демокрация!

С пълна отговорност, включително и пред Съда при обвинение за клевета, от името на хиляди моряци, ограбени от умишленото бездействие на Прокуратурата, ДЕКЛАРИРАМ:

ФАВОРИТА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР, Г-Н БОЙКО НАЙДЕНОВ Е СЪДЕБЕН ПРЕСТЪПНИК!

Престъпленията срещу Правосъдието, които той е извършил са тежки и неоспоримо документирани с мотивите на влязла в сила оправдателна присъда, след разпоредено лично от него обвинение, което квалифицира като престъпление синдикалната защита на моряците – ограбени с неизплатени заплати в размер на милиони долари,от бившите директори на „ОКЕАНСКИ РИБОЛОВ” и служители на Държавна сигурност!

С действия диктувани от политическа,служебна /Филчев/ или корупционна зависимост, Бойко Найденов ОСУЕТЯВА наказателното преследване на висшите държавни служители, извършили умишления фалит на държавното дружество с присвоено

Имущество за над 300 милиона долара, включително изключителната държавна собственост на „РИБНО ПРИСТАНИЩЕ”- Бургас, и установената с ревизионен акт незаконна сметка в английската „БЕРКЛЕЙЗ БАНК”- Лондон, който е с копие до Прокуратурата!

Квалификацията ни „СЪДЕБЕН ПРЕСТЪПНИК” не е определена емоционално и лично!

Тя се съдържа в ясните разпоредби на чл.286 и 288 от Наказателния кодекс и доказана неоспоримо в съдебен процес, установил неистинските доказателства на обвинението и завършил с 2 последователни оправдателни присъди по н.о.х.д  на   Бургаския районен съд № 2461/2005 год.!

Причините за разпоредената от прокурор Найденов репресия, в защита на стопанските престъпници са обсъждани с  Главния прокурор от Омбудсмана на Р. България г-н Гиньо Ганев след документирането им по съответния ред!

Г-н Борис Велчев беше предупреждаван нееднократно и писмено за престъпните действия на подчинения му прокурор от  В К П и с последващото му предложение до  В С С , той да ръководи Националната следствена служба се декларира поредния опит за суспендиране на конституционната независимост на следствените органи, политизиране или мафиотизация на Съдебната власт!

.

.                      С УВАЖЕНИЕ:

.                                          ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР     ПЛАМЕН СИМОВ

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: СЪОБРАЗНО ТЕКСТА

 

————————————————————————————————————————–

 

ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА                                                 ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

          ПРОКУРАТУРА

      №    26409 / 2006 г.

 

София   01.11.2006 г.

 

.                                                     ДО

.                                                     ГОСПОЖА МАЛЕНА ФИЛИПОВА

.                                                     ЗАВЕЖДАЩ ОТДЕЛ „ИНСПЕКТОРАТ” ПРИ  ВКП

 

Д  О  К  Л  А  Д

за извършена проверка по пр. № 26409/2006 г. на  ВКП

 

ГОСПОЖО ФИЛИПОВА,

Преписката е образувана по сигнал на Пламен Симов до Главния прокурор на Република България. Твърди се, че Деян Петров, прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, е укрил документи по сл. дело №368/2002 год. на Окръжна следствена служба гр. Бургас, а Заместник главния прокурор Христо Манчев, прокурор Цеко Йорданов и прокурор Бойко Найденов са разпоредили образуване на досъдебно производство, без да е имало основание за това.

От извършената проверка чрез изискване на справки от Районна прокуратура Бургас,  Окръжна прокуратура Бургас,посочване от Пламен Симов на конкретни факти и запознаване с материали по делото, което се намира на производство в Районен съд с №2461/2005 г., установихме следното:

С писмо № 6730 от 17.07.2000 г. на Върховна касационна прокуратура е изпратена на Окръжна прокуратура Бургас за проверка публикация във в-к „168 часа” озаглавена  –  „Синдикат режисирал източването на „Океански риболов”. На 13.09.2000 г. прокурор Красимирова е възложила проверка на РДВР – Бургас с оглед данни за престъпление по чл. 283 „а” от НК. На 14.06.2001 г. материалите са докладвани в прокуратурата, откъдето на 02.07.2001 г  преписката е върната за допълнителна проверка.

С постановление от 6.03.2002 г. на Окръжна прокуратура Бургас е отказано образуване на предварително производство. Това постановление не е обжалвано пред Апелативна прокуратура.

С постановление от 6.03.2002 г. Бойко Найденов, прокурор във Върховна касационна прокуратура е отменил постановлението на Окръжна прокуратура Бургас, като е приел, че са налице данни за извършено престъпление по чл. 209 във връзка с чл.18 ал.1 от НК от Пламен Симов и е указал продължаване на проверката и образуване на предварително производство.

На 12.03.2002 г.прокурор Красимирова е изпратила преписката на Районна прокуратура Бургас за образуване на предварително производство.След два дни прокурор Деян Петров е изпратил преписката за допълнителна проверка за изпълнение указанията на Върховна касационна прокуратура.

На 12.04.2002 г. преписка № 1956/2002 г. е върната на РП без да е извършена реално допълнителна проверка /приложено е едно обяснение с което нищо ново не се установява/.

С постановление от 15.04.2002 г. прокурор Деян Петров образува предварително производство срещу Пламен Симов за престъпление по чл.209 ал.1 връзка с чл.18 ал.1 от НК.

Разследването е е възложено на Окръжна следствена служба Бургас,където е образувано следствено дело № 368/2002 г. В хода на разследването са разпитани 203 свидетели, извършени съдебно-счетоводни и съдебно-технически експертизи, събрани са 31 тома писмени и веществени доказателства.

Делото е внесено в Съда с обвинителен акт на 10.02 2004 година.Пламен Симов е преда ден на съд за престъпление по чл. 210, ал.1, т.5, във връзка с чл. 209, ал.1, вр. чл. 18, ал.1 от НК.

С присъда от 19.11.2004 год.на Районен съд гр.Бургас, подсъдимият Пламен Симов е  признат за невинен и оправдан по повдигнатото обвинение.

На 23.11.2004 г. прокурор Деян Петров е изготвил протест,който е разгледан от Окръжен съд Бургас на 15.04.2005 год.

С решение № 225 / 2005 год. Окръжен съд Бургас е отменил първоинстанционната присъда и върнал делото за ново разглеждане от друг състав на Районния съд.

Към настоящия момент делото е на производство в съда пред приключване.

В писмените си становища наблюдаващият делото прокурор Деян Петров и бившият  окръжен прокурор Емил Христов са отразили факта,че през есента на 2002 год. двамата били извикани по спешност по телефона във Върховна касационна прокуратура. В кабинета на Бойко Найденов, прокурор във ВКП, в присъствието на прокурора Ангел Илиев двамата докладвали делото. Още тогава Емил Христов заявил, че съгласно правилата за местната подсъдност, делото е от компетентност на Районна прокуратура – София, респективно на Софийския районен съд. Междувременно в кабинета влязъл заместник главният прокурор Христо  Манчев,който казал на Емил Христов, че има нареждане разследването по делото да се извърши в Бургас /очевидно това нареждане е било на главния прокурор Никола Филчев/.

Емил Христов твърди,че е бил определен много кратък срок на разследването, като на неговият аргумент, че трябва да се разпитат около 300 души моряци, които в момента се намират на различни кораби в световния океан, му било отговорено, че Пламен Симов трябва да бъде „смачкан”, тъй като се осмелил да се противопостави по някакъв повод лично на Филчев!

Христов останал с впечатление, че в момента се използуват специални разузнавателни средства срещу Симов, за които в делото няма никакви данни. Наредено било на Христов да постанови принудително довеждане на Симов в Бургас за повдигане на обвинение, чрез конвоирането му под охрана. Бил определен следовател от Националната следствена служба,  който да извърши претърсването на Симов. Същия ден този следовател се явил във ВКП за да получи инструкции от Бойко Найденов.

На сутринта Емил Христов и Деян Петров отново били във ВКП при Бойко Найденов,  Ангел Илиев и Христо Манчев.Пламен Симов бил конвоиран до Бургас. След отказа на бургаския районен съд да вземе мярка за неотклонение „задържане под стража” по отношение на Симов.Емил Христов докладвал този факт на Бойко Найденов.В последствие продължил да докладва за хода на разследването.

При запознаване в хода на проверката с наказателно дело № 2461/2005 год.н а Районен  съд Бургас, се констатира, че с постановление от 24.01.2002 год. първоначално Жанет Красимирова, прокурор от Окръжна прокуратура Бургас, е отказала образуване на предварително производство срещу Пламен Симов. Нарушени са били процесуалните правила,като това постановление на Красимирава е било отменено не от висшестоящата Апелативна прокуратура Бургас,а от върховна касационна прокуратура – в лицето на Бойко Найденов!

В крайна сметка се е стигнало до образуване на делото без да се извърши предварителна проверка в пълен обем и фактически – без наличие на достатъчно данни за извършено престъпление! В следствие на оказан натиск на прокурори от ВКП е издадено необосновано и незаконосъобразно постановление за образуване на наказателно производство, като в  противоречие със законовите изисквания е определена и подсъдността му и делото е изпратено в Бургас,вместо на компетентната Софийска районна прокуратура.

Извършеното от Пламен Симов, обективирано в изпращането на факс до министър Жотев с предложение за замяна на вземанията на моряците от „Океански риболов” срещу  собственост на държавата, по наше мнение не покрива признаците на състава на престъплението по чл.209 и сл.от Наказателния кодекс.

Това становище не може обаче да повлияе на развитието на процеса, който се намира в съдебната фаза. Очевидно делото трябва да продължи, доколкото решаващи изводи по него  се правят от наблюдаващия прокурор и разглеждащият го съдебен състав, а не от отдел „Инспекторат” при ВКП.

От друга страна се констатира висока степен на напрежение между подсъдимия и наблюдаващия прокурор и съдията по делото.Това напрежение е обяснимо предвид констатациите в предходната част на доклада. В хода на три последователни съдебни заседания, напрежението е ескалирало до искане от прокурора, уважено от съда, за назначаването на съдебна психиатрична експертиза по отношение на подсъдимия Симов.

При отказа на Съда да отведе наблюдаващия прокурор Деян Петров, считаме за правилно административният ръководител на Апелативна прокуратура Бургас да разпореди на друг прокурор от районната прокуратура да се запознае с делото и участвува в разглеждането му до постановяване на окончателен съдебен акт. По този начин би отпаднало всякакво  съмнение в обективността и безпристрасността на прокурор Деян Петров.

 

П Р О К У Р О Р И :

/ Д. ВЪЛЧЕВ /   подпис

/ В. МИКОВ /    подпис

.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:

 

——————————————————————————————————————————–

 

STU         SEAFARERS’ TRADE UNION “BULGARIA”

MEMBER OF  EUROPEAN TRANSPORT FEDERATION  GENERAL SECRETARY                                                               mob:359/0896 59 15 16              Office:359 /2/ 427 72 77

69”V” Emilian Stanev str. 1407, Sofia, BULGARIA

e-mail:  [email protected]

MIBEVRE INTERCONTACT CORPORATION

TRADE UNION CENTER FOR INVESTIMENT PROGRAMING

 

ОС 111/21.05.2012 г.

.

ДО ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА

Прокурор от направление „ТЕРОРИЗЪМ”- г-н В. МИКОВ

НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА – г-н Р. ГЕОРГИЕВ

Копие: към Жалба до ЕВРОПЕЙСКИЯ ОБЩ СЪД – ЛЮКСЕМБУРГ

 

ОТНОСНО: ПРЕСТЪПНО ОСУЕТЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРЕСЛЕДВАНЕ,ЧРЕЗ УМИШЛЕНО БЕЗДЕЙСТВИЕ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР БОРИС ВЕЛЧЕВ, ЗА РАЗПОРЕДЕНИ  И  ИЗВЪРШЕНИ  ТЕРОРИСТИЧНИ АКТОВЕ ОТ БИВШИЯ ГЛАВЕН ПРОКУРОР ФИЛЧЕВ, В СЪУЧАСТИЕ И ПОМАГАЧЕСТВО НА ЗАМЕСТНИК ГЛАВНИТЕ ПРОКУРОРИ БОЙКО НАЙДЕНОВ, КАМЕН СИТНИЛСКИ И ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА МВР ДО 2005 ГОД.- БОЙКО БОРИСОВ:

1. ЗАПЛАХИ И ПРИНУДА НА ВОЕННИЯ ПРОКУРОР ПОДПОЛКОВНИК ДЖАМБОВ, ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОИТЕ ФУНКЦИИ И СПРЕ РАЗСЛЕДВАНЕТО НА ДОКУМЕНТАЛНО УСТАНОВЕНИТЕ ТЕЖКИ СТОПАНСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ БИВШИ СЛУЖИТЕЛИ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНО /ПРИСВОЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНО ИМУЩЕСТВО ЗА НАД 300 МИЛ.ДОЛАРА/!

ЗАПЛАХАТА ЗА ФИЗИЧЕСКО ЛИКВИДИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МУ, АКО СЕЗИРА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ЗА ОКАЗАНИЯ МУ ОТ ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ФИЛЧЕВ НАТИСК И ПОИСКА ОСТАВКАТА МУ Е ЕДИНСТВЕНАТА ПРИЧИНА ЗА САМОУБИЙСТВОТО В КАБИНЕТА МУ!

2. УБИЙСТВО НА ЕКСВОЕННИЯ ПРОКУРОР НИКОЛАЙ КОЛЕВ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА МВР /БАРЕТИ/, СЛЕД УСТАНОВЯВАНЕ ЧРЕЗ СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА /СРС/ НА ГОТОВНОСТТА МУ ДА ПОИСКА ОСТАВКАТА НА ГЛ. ПРОКУРОР ФИЛЧЕВ ОТ  В С С  ЗА ДОКУМЕНТИРАНОТО МУ СЪУЧАСТИЕ ПО УМИШЛЕНИЯ ФАЛИТ НА „ОКЕАНСКИ РИБОЛОВ” ЕООД /ДЕЛОТО ДЖАМБОВ/  И ДАННИТЕ ЗА ВЗЕТ ОТ НЕГО ПОДКУП В РАЗМЕР ОТ 2 МИЛ. ДОЛАРА, С ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО НА ИНТИМНАТА МУ ПРИЯТЕЛКА, УБИТА САДИСТИЧНО В ДОМА Й, АДВОКАТ НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА!

КЪМ ДАТАТА НА УБИЙСТВОТО НА ПРОКУРОР КОЛЕВ, ТОЙ ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПРОКУРОРА ПО АДМ. ДЕЛО НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОРЯШКИ СИНДИКАТ СРЕЩУ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА ЗА УМИШЛЕНИЯ ФАЛИТ НА „ОКЕАНСКИ РИБОЛОВ” И ПРИЕМА ИЗОБЛИЧАВАЩА ЕКСГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ДОКУМЕНТАЦИЯ, ДАДЕНА МУ ОТ МЕН ЛИЧНО!

3. ПОДГОТОВКА И ОПИТ ЗА ФИЗИЧЕСКО ЛИКВИДИРАНЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА МОРЯКИ СИНДИКАТ „БЪЛГАРИЯ”, СЛЕД УСТАНОВЕНАТА МУ /ЧРЕЗ С Р С/ ГОТОВНОСТ ДА ПРЕДСТАВИ НА СЛЕДСТВЕНИТЕ ОРГАНИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРЯКОТО СЪУЧАСТИЕ НА ЕКСГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ФИЛЧЕВ В ИЗВЪРШЕНИЯ УМИШЛЕН ФАЛИТ НА „ОКЕАНСКИ РИБОЛОВ” И ПРИСВОЯВАНЕТО НА АКТИВИТЕ ЗА НАД 300 МИЛ.ДОЛАРА ОТ БИВШИТЕ ДИРЕКТОРИ – СЛУЖИТЕЛИ НА  Д С !

ОСИГУРЯВАНАТА С ГОДИНИ И ПРИЕМСТВЕНО БЕЗНАКАЗАНОСТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ТЕЖКИ СТОПАНСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ТЕРОРИСТИЧНИТЕ АКТОВЕ, ЦЕЛЯЩИ ОТКАЗ ДА СЕ ТЪРСИ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, В ЗАЩИТА НА КОРПОРАТИВНИ ИНТЕРЕСИ, ОПРЕДЕЛЯТ КАТЕГОРИЧНО ГОРНИТЕ ВИСШИ МАГИСТРАТИ И НАСТОЯЩИЯТ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ, КАТО ДЪРЖАВНА ЧАСТ ОТ ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В БЪЛГАРИЯ!

.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРОКУРОР,

Основанията да бъдете сезиран с настоящия протестен Сигнал пряко и лично изхождат, както от функциите и задължението Ви за борба със всички форми на тероризъм, така и от факта, че в инспекционния доклад до Инспектората на ВКП, изготвен от Вас и прокурор Вълчев след експертна проверка в края на 2006 год. се съдържат преки доказателства за злоупотреба с власт и заплахи да бъда „СМАЧКАН” по разпореждане на ексглавния прокурор Филчев и с  изпълнители – зам.главен прокурор Бойко Найденов и настоящия министър-председател Бойко Борисов! /Приложение 1/.

Последващите действия и бездействие на Прокуратурата и Следствието по разследването на убийството на прокурор Колев, за което България беше осъдена в Страсбург още 2009 год., и забраната да бъде привлечен към наказателна отговорност отговорния за укривателство на физическите убийци Бойко Борисов, затварят висшия защитен  кръг около Поръчителя и Изпълнителите на поредицата от терористични актове, свързани с документираното присвояване на стотици милиони долари от държавна фирма „Океански риболов”!/Приложение 2/

С поредицата от свързани престъпления на злоупотреба с власт и срещу Правосъдието от Филчев,директора на Националната следствена служба Бойко Найденов и бившия Главен секретар на МВР Б. Борисов е осъществен изцяло императивния състав на чл.108 а от НК, във връзка с чл.115 и чл.143 от НК!

Настоящият Главен прокурор Борис Велчев също следва да носи наказателна отговорност, ако едно независимо и комплексно разследване от направление „Тероризъм” на ВКП установи,че забраната да се разследва всестранно убийството на прокурор Колев и ролята на Б. Борисов за укриване на физическите убийци е по негово лично разпореждане!

ОТНОСНО КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНИТЕ ДЕЯНИЯ ПО ЧЛ.108 А ОТ  Н К:

Законодателят ясно и точно е определил,кои цели и действия се квалифицират като „ТЕРОРИЗЪМ”!

Доказаната „заплаха или принуда над орган на властта или представител на Обществеността” да извърши  или пропусне нещо в кръга на неговите функции извърши престъпление по чл.115 и чл.143 от НК е достатъчно основание за НЕЗАБАВНО ОБРАЗУВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ.108 а от НК!

Доказателствата,че подполковник Джамбов изпълнява функции на прокурор, който разпределя и контролира  пряко образуваните преписки за престъпленията в „Океански риболов” се съдържат в Доклада на Главна прокуратура до  В С С от 22.05.2000 г./Приложение 3/ Заплахите за живота на семейството му са резултат от неговия отказ  „да пропусне” изпълнението на функциите и прекрати образуваните от него преписки и готовността да обви- ни Гл.прокурор Филчев пред ВСС за оказвания натиск!Следва самоубийството!

Показният разстрел на прокурор Николай Колев е свързан пряко с изпълнение на функциите му на прокурор по адм. дело във Върховния административен съд!/Приложение 4/

Видно от Протокола той приема представени доказателства за умишления фалит на „Океански риболов” и съобразно функциите за упражняване на надзор за законност по делото и установените престъпления,подготвя док – лад до ВСС за сваляне имунитета на Н. Филчев и разследването му за престъпление срещу Правосъдието /чл. 288-НК/ във връзка със взет подкуп от 2 мил.долара за осуетяването и данните за извършеното от него убийство на Посредника за подкупа – адвокат Надежда Георгиева! На последната ни среща – 28.12.2002 год. той заяви, че вече е готов с комплекта изобличителни документи и те се съхраняват у негов близък приятел /Психолога на баретите Димов/.

ЕДИНСТВЕНОТО средство прокурор Колев да бъде спрян да изпълни своите функции и задължения беше бруталният ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ – публичния разстрел още същия ден! Димов е убит на следващия ден!

Заплахите и действията на прокурорите, като груба злоупотреба с власт, срещу Ген.секретар на Моряшки    синдикат „България”- Представител на Обществеността, започват с призоваването ми за свидетел по следствието за самоубийството на прокурор Джамбов!

Следователя  Калчев ме предупреждава от името на Филчев,че ако не се откажа от дадените показания за отправените срещу прокурор Джамбов заплахи от ексглавния прокурор, за физическа разправа със съпругата и дъщерята на магистрата, СЛЕДВА ДА ОЧАКВАМ ДЪЛГИ ГОДИНИ ЗАТВОР!

Отказът ми да лъжесвидетелствувам и да оттегля обвиненията си срещу Филчев приведе незабавно заплахата в изпълнение!Срещу мен беше образувано наказателно дело,което продължи 2 години и завърши с окончателна оправдателна присъда от Върховния касационен съд – 2002 год.!

Последващите заплахи и действия на посочените горе прокурори срещу Представител на Обществеността с цел „да пропусне /да се откаже/ от изпълнение на задълженията в кръга на неговите функции /търсене на отговорност за присвоените социални моряшки фондове и заплати/, квалифицирани от чл. 108а и чл. 143 от НК за ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ, са установени от приложения инспекционен доклад до Инспектората на ВКП!

Задължен съм да подчертая, че образуваното ново наказателно дело срещу Ген.секретаря на Синдиката с разпореждане на Филчев, се основава на поръчкова статия – интервю от настоящия собственик на присвоеното „Рибно пристанище”- Бургас, което е изходен пункт за контрабандираното за Египет оръжие и предмет на продължаваща 1 година полицейска проверка по пр. преписка №7884/2011 г. на СГП! Очевидно собственика на пристанището – контрабанден център, Стоян Момчев, все още е с протекциите на Главна прокуратура, защото до настоящия момент няма разпоредени следствени действия от компетентната Н.Сл.С, в рамките на досъдебно производство!

След поредната оправдателна присъда /2006 год./ ПРОКУРАТУРАТА Е ОСЪДЕНА за поръчковата репресия, но Гражданския съд няма правомощията да разпореди търсене на наказателна отговорност за терористичният акт!

Фактите, обстоятелствата и доказателства относно конкретните причини да се извършат терористичните действия, разпоредени от Филчев и Бойко Найденов, са изложени детайлно в Уведомлението до Европейската Комисия от м.януари т.г.!/Приложение 5/ Ако счетете за необходимо, всички приложения към Уведомлението ще Ви бъдат предоставени с копия или по ел.поща!

В Доклада за извършената инспекция е отразен изключително важен факт – задържането ми под стража и с белезници, да бъда конвоиран до следователя в гр. Бургас, не е по искане на окръжния прокурор Христов или следователя по делото Георгиев! Разпореждането е на прокурора от ВКП БОЙКО НАЙДЕНОВ!

Два часа преди довеждането ми в следователския кабинет, от влака е свален целия конвой от 12 задържани лица и отведен в транзитния полицейски пункт до гарата на гр. Стара Загора! Аз съм отделен от останалите задържани и изолиран в отделен карцер! Прокурор Колев уведомява съпругата ми, че е подготвено физическото ми ликвидиране и организира незабавно последващия медиен шум, който възпрепятствува изпълнението на очевидно ПЛАНИРАНИЯ ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ!

Бившия главен секретар на МВР Бойко Борисов СЛЕДВА ДА БЪДЕ ПРИЗОВАН ОТ СЛЕДОВАТЕЛ И СНЕТИ ПОКАЗАНИЯТА МУ за извършеното тежко нарушение на Закона и правилата за конвоиране по негово лично нареждане, както и причината за карцерната ми изолация, но повече от 1 година от подадения до СГП Сигнал /присъединен към следствието за убийството на Н. Колев/ той не е разпитан! Забраната е на Гл. прокурор Борис Велчев!/Пр.6/

Относно мотивите за осигурената безнаказаност на терористичните действия, информирани и компетентни експерти по въпросите за националната сигурност имат становището, че забраната да се повдигне обвинение срещу Бойко Борисов, след подадения Сигнал до СГП е продиктувана от ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ на експрезидента Георги Първанов и така наречения кръг „Монтерей”!

Дори само един официален разпит на министър-председателя, за обяснение на неговата пряка съпричастност към извършените и подготвяни терористични актове /укриване на извършителите и сваляне на конвоя от влака/, за което той не може да представи мотиви и законно основание, е достатъчен за неговата оставка,провал на политическата му кариера и компрометация на едноличната политическа партия ГЕРБ в страната и пред европейските политически среди!

Горните реални последствия и заплахата от едно законно разследване и повдигане на обвинение за съучастие в извършени и планирани терористични действия, превръщат Бойко Борисов в ЗАЛОЖНИК НА ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ И НАЗНАЧЕНИЯ ОТ НЕГО ДОВЕРЕН СЪВЕТНИК ЗА ГЛАВЕН ПРОКУРОР – БОРИС ВЕЛЧЕВ!

 

С разбиране на деликатната ситуация, в която сте поставен – да вземете независимо решение в  условията на една Централизирана и противоконституционна власт на Главния прокурор, но с пълно доверие във Вашия професионализъм и висок личен морал,ще очакваме прилагането на чл.108 а от Наказателния кодекс!

Ще очакваме също Вашето пряко наблюдение,на свързаните с терористичния акт  – убийството на прокурор Колев предикатни престъпления /присвояване на активите на „Океански риболов” и социалният моряшки фонд в размер от 12 мил.долара/, чието разследване е спряно лично от заместник главния прокурор Бойко Найденов в последните 5 години!

 

.                                                  С УВАЖЕНИЕ:

.                                                                      ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР    ПЛАМЕН СИМОВ

 

————————————————————————————————————————

 

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.