2022-12-03

Месец: септември 2012

Основният актуален проект нa "Обединени идеи за България" е конференция, която ще бъде проведена през септември 2012...
Временни Обществени съвети на българите в чужбина - Становище относно приети на първо четене в българското Народно...
30 ученици от българските неделни училища в Испания ще представят оригинални преписи на "История Славянобългарска" на Вторият...
Кралският музей в Мариемон окончателно премахна от интернет страницата си информацията за изложбата със средновековни ръкописи. Преди това...