2024-04-16

Ден: 11.09.2012

В основното училище „Георги Димитров” в Босилеград се е провела извънредна родителска среща, на която присъства и...