2023-04-02

Ден: 06.09.2012

Българските граждани, които са напуснали страната преди 31 декември 2011 г., могат да се освободят от плащането...