2024-07-12

Ден: 02.09.2012

Основният актуален проект нa "Обединени идеи за България" е конференция, която ще бъде проведена през септември 2012...
Временни Обществени съвети на българите в чужбина - Становище относно приети на първо четене в българското Народно...
30 ученици от българските неделни училища в Испания ще представят оригинални преписи на "История Славянобългарска" на Вторият...