2024-07-14

Ден: 19.09.2012

- Г-н Стоянов, защо организирате конференция, посветена на проблемите на българите в чужбина? - Идеята се роди в...
Уважаеми, господин Премиер, Във връзка с настъпващия празник на националната ни независимост, най-учтиво предупреждаваме българското правителство, че ако...