2023-12-05

Ден: 07.09.2012

Проверка на РИОСВ - гр. Шумен, сезирана от гражданско сдружение "Чиста България", за екологично замърсяване на землището...