2023-03-25

Месец: август 2010

Планът за построяване на джамия и ислямски център близо до Кота Нула, мястото, където беше извършен атентатът...
Със заявление по Закона за достъп до обществена информация поискахме от държавния регулатор по околна среда и...