2023-03-24

Месец: август 2010

ИНФОРМАЦИЯ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ТЕМА: „БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА. СПЕЦИФИКА, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ”; ТЪРЖЕСТВО НА ДАБЧ ЗА ВРЪЧВАНЕ...