2024-02-29

ЗДОИ

В България съществува таен орган на държавна власт. И това не са службите за сигурност и разузнаванията....
Подалите заявления с искания за достъп до обществена информация за договорите, по които са дадени т.нар. златни...
Предпоставките и правилата за достъп до обществена информация в Р.България са регламентирани в Закона за достъп до обществена...