2024-05-27

ЗДОИ

Съществува делегиране на отгворности от министъра към ГДПБЗН, които не са законово обосновани, защото според нормативната уредба...
Днес до Централната избирателна комисия бе изпратено Заявление за достъп до обществена информация, във връзка с възможни...
документите съдържат два концесионни договора (Меморандуми за разбирателство) - с "Челопеч Майнинг" ЕАД от 24 юни 2004...