2022-08-07

Янко Н. Янков-Вельовски

Поради пълна липса на легитимна българска Конституция и най-вече на легитимна конституционна гаранция, аналогична на ноторно известната...
Проф. Янко Н. Янков-Вельовски,  юрист и безкомпромисен правозащитник, и дългогодишен политзатворник до 01.10.1989 г., е изпратил Протестен...
Словото е действие, а думите са само едно от изразните средства на Словото; че съвсем неслучайно в Светото...