2023-02-02

становище

След като председателствата на съюзите се запознахме с материалите по конкурса, организиран от Столична община, и в...
В отговор на сигнал на Гражданско движение "БОЕЦ" до Инспектората на Висшия съдебен съвет, Инспекторатът е изпратил...
Граждански комитет "Западни покрайнини" изпрати на 13 март т.г. становище до председателя на Народното събрание и Съвета...
Американския колеж на педиатрите приканва здравните специалисти, преподавателите и законодателите да отхвърлят всички политики, които карат децата...
Националният омбудсман на Р. България Мая Манолова изпрати, във връзка с жалба № 9588/2016 г., подадена от...
От Държавната агенция за българите в чужбина бяха любезни да предоставят на нашето издание становището, което са...