2023-06-05

пропаганда

Тази добре организирана и трайно поддържана пропаганда срещу България, особено след влизането на страната ни в Европейския...
Кои са причините и обясненията за тази нова тенденция на антибългарската пропаганда в Западните Балкани? Това лесно...
Партия "Велика Украйна" смята, че президентско-парламентарният модел на управление на държавата в сегашния му вид е основният...