2023-10-03

ДАБЧ

Дежурният редактор на Еврочикаго е събрал различни мнения и гледни точки по повод обявена мобилизация сред бесарабски...
Председателят на МПО „Струмишката петорка“ и зам.-председател на ЦК на Македонската патриотична организация в САЩ и Канада,...
Моята концепция за работата на агенцията е да се изразходват всичките й пари за изграждане на отношения...
Днес, 27.01.2015 г., на сайта на Държавната агенция за българите в чужбина бяха публикувани концепциите на деветимата...
Отворено писмо до българските медии, във връзка с многобройни запитвания и появили се напълно неверни и не...
Темите за МИР "Чужбина", за изборното законодателството, за българските избори в чужбина, за дейността на ДАБЧ, за...
Идеята кандидатите за поста председател на ДАБЧ да кажат какво мислят за Националната стратегия за българските граждани...