2021-11-29

ДАБЧ

Стенографски запис от публичното изслушване на кандидатите за председател на Държавната агенция за българите в чужбина, проведено...
Временните Обществени съвети на българите в чужбина изпратиха днес до вицепремиера, отговарящ за българите в чужбина, Меглена...
За голямо съжаление е елиминиран елементът на гражданско участие. Публичността е много относителна, тъй като можеха да...
Проблемите на българите в чужбина не могат да се решат от политиката, която непрекъснато произвежда нови българи...
Да не корим сънародниците си в чужбина, ако все по-мъчително намират основание да се чувствуват българи. Те...