2024-06-19

Месец: октомври 2022

Александър Дърводелски е дългогодишен участник в Български национален фронт (БНФ). Съидейник на основателите на БНФ д-р Иван...
В писмото се казва: "Повече от седем години се опитвахме да търсим диалог пред различни български инстанции до...
В официалното съобщение се казва: "Използваното обозначение за езика е македонски, без допълнителни пояснения и бележки под...
Програмата има за цел да се засилят обменът на информация, инициативите и връзките между представители на българските...
Кулминация на събитието беше официалната церемония на 26 октомври, по време на която посланик Алексей Андреев, в...