2024-07-12

Ден: 12.10.2022

Държавата разпореди прекратяване на сечите в над 600 декара вековни гори в 6 сечища над самоковските села...
Северна и Централна Италия се събраха, запалиха домашното българско огнище и играха под ритъма на огнената музикална...