2024-04-16

Ден: 29.10.2022

В официалното съобщение се казва: "Използваното обозначение за езика е македонски, без допълнителни пояснения и бележки под...
Програмата има за цел да се засилят обменът на информация, инициативите и връзките между представители на българските...