2023-09-23

Ден: 13.10.2022

Залата беше пълна с усмихнати хора, които обикаляха екзалтирано между картините с надеждата да намерят своята картина....