2024-07-15

Ден: 10.10.2022

Художествено пресъздаване на исторически моменти от българската действителност в края на Втората световна война. Историческите моменти се...