2024-04-23

Ден: 30.10.2022

Александър Дърводелски е дългогодишен участник в Български национален фронт (БНФ). Съидейник на основателите на БНФ д-р Иван...
В писмото се казва: "Повече от седем години се опитвахме да търсим диалог пред различни български инстанции до...