2022-06-27

Година: 2022

Ректорът, проф. д-р Румен Младенов, приветства участниците в конференцията, като ги увери в готовността на академичната общност...
Под егидата на Посланика на Р Кипър в България, Н. Пр. Мариос Кундуридис, и Българския културен център...
Г-н Христов връчи на съпрезидента на Българския културен център в Сиатъл, г-жа Елка Русков, почетна грамота за...
Източниците показват, че бесарабските българи имат свой принос в подготовката на Втория Браилски бунт. Именно тогава се...
Изисквания към кандидатите - да притежават бакалавърска или магистърска степен по специалностите "Начална педагогика", "Българска филология".