2024-05-19

Ден: 14.04.2022

Възпитаник на българското училище „Иван Станчов“ в Лондон работи в авиокосмическата компания Rocket Lab и ръководи ракетния...