2022-12-04

Ден: 01.04.2022

Преводът на "Избрани разкази" е впечатляващ. Имала съм удоволствието да прочета част от тях и на български...