2024-07-12

Ден: 15.04.2022

Съгласно българската енциклопедия, основните характеристики на фашизма са – антидемократизъм, антисоциализъм, антипарламентаризъм, антикомунизъм, национализъм, култ към водача,...