2022-07-05

Ден: 22.04.2022

С Постановлението изпълнителният директор на агенцията се определя за второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството...