2024-05-23

Ден: 22.04.2022

С Постановлението изпълнителният директор на агенцията се определя за второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството...