2024-07-17

Ден: 13.04.2022

Сега цялата отговорност за положението и съдбата на българското малцинство е натоварена на гърба на президента Вучич....
При вида на полицаите, Кара-Мурза се е държал неадекватно, променяйки траекторията на движението си, като ускорява темпото...