2022-01-18

Месец: октомври 2021

Правителството прие решение, с което освобождава Илия Гюдженов като председател на Държавната агенция за българите в чужбина....
"След пропусната година заради COVID-19, от който си отиде и инициаторът на световните срещи на българските медии...
Българска национална платформа изпрати днес писмо до посолствата на Федерална република Германия в София и в Скопие,...