2024-06-16

Ден: 18.10.2021

Правителството прие решение, с което освобождава Илия Гюдженов като председател на Държавната агенция за българите в чужбина....