2024-05-19

Ден: 09.10.2021

"Аз например съм лекар, който съм защитил дисертация относно използването на интравизикална БЦЖ ваксина за лечение на...