2023-03-22

Ден: 05.10.2021

След продължително обсъждане Българската национална платформа е приела декларация, която се обявява срещу негативното изказване на министър-председателя...