2022-10-06

Ден: 14.06.2021

Доказателство, че президентите не желаят да разклатят лодката, в която заедно седят. Както гениално предвиди самият Д....