2024-03-04

Ден: 19.06.2021

Твърде много, твърде непокорни, твърде несъвършени за техния вкус. И собствени желания имаме на всичкото отгоре. Затова -...
В нотата се уточнява, че не се възразява срещу откриването на избирателни секции в двете дипломатически представителства...