2024-07-17

Ден: 09.06.2021

- Подслушвания; - 100% авансово преведени пари по обществени поръчки в Министерство на отбраната; - Българска банка за развитие...