Home » Авторски страници, българи зад граница, политика

За въвеждане на дистанционно явно гласуване (отворено писмо до партии и движения)

2021.01.20 18 коментара
Spread the love

 

Обръщение към политическите партии и коалиции

Отворено писмо – анкета

Уважаеми дами и господа,

Пишат Ви група български граждани с избирателни права, които се намират в различни точки по-света и желаят да гласуват в предстоящите на 4 април 2021 г. парламентарни избори.

Ето защо с интерес следяхме срещите на Президентството с организации, партии и движения, на които много от Вас бяха поканени, и които касаеха провеждането на тези избори.

На консултациите се разглеждаха необходимите промени и мерки за справедлив изборен процес, който да гарантира правото на глас и здравето на българските граждани.

Радваме се, че всички заявиха загриженост и за здравето на избирателите, и за това да бъде спазен законът и всеки българин да успее да гласува.

Разбира се, всичко засега остава само на думи, а в предложените изменения и допълнения на Изборния кодекс не намираме отговор на няколко основни и вълнуващи ни въпроси. Ще Ви ги зададем по-долу и Ви молим да ни отговорите възможно най-бързо, с оглед на малкото време до изборите. Вашите отговори ще бъдат публикувани на страниците на българския интернет портал Еврочикаго, евентуално и в други издания.

Българските граждани, живеещи в чужбина, са пълноценна част от нацията ни. Въпреки това, българските избиратели извън страната не могат да гласуват за независими кандидати, нито да упражняват преференциален вот в листите на партиите. Хората са в неведение как се разпределят гласовете от чужбина.

Това бе причината още през 2013 г. наши емигранти да се обърнат към президента Плевнелиев със следното обръщение, обявявайки тогавашните парламентарните избори за нелегитимни. Ето какво му писаха те:

«С това писмо обръщаме вниманието Ви върху проблемите с избирателното право на българските граждани, живеещи в чужбина. Ние констатираме следните нарушения:

 1. Неспазване на Конституцията на Република България, чл. 26. (1) – правна равнопоставеност на всички български граждани, както и вътрешно противоречие между чл. 26. (1) и чл. 65. (1), според чл. 57. (1) (основните права са неотменими).
 1. Дискриминация на българските граждани, живеещи в чужбина – в разрез с чл. 26. (1) и с косвено засегнатите чл. 35. (1) и чл. 48. (1), защитаващи правото на местоживеене и месторабота.

И декларираме мнението си за нелегитимност на парламентарните избори, основаваща се върху точка 1 и 2 от горепосочените нарушения.»

От 2013 г. до днес положението не се е променило съществено – голяма част от българите зад граница са лишени да упражнят това си право в чужбина (факт е, че над 90% от тях не участват в избори).

При проведените консултации в президентството се чуха предложения от различни страни за гласуване по пощата, като възможен изход от създалата се извънредна Ковид-ситуация. Но при изборите в чужбина, на бюлетините няма място за отбелязване на преференции и не може да бъде отчетен преференциалният вот. Т.е. гласуването по пощата с подобни бюлетини не е решение на проблема.

Нашият първи въпрос към Вас е:

 1. Бихте ли подкрепили промяна на Конституцията (КРБ) и/или на Изборния кодекс (ИК), така че да се възстанови справедливостта и гласът на българина в България, и на неговият брат в чужбина да са равнопоставени?

Във връзка с горепосочените проблеми и това, че сме в извънредно положение заради Ковид-19, долуподписаните предлагаме безопасен за здравето, евтин и най-главното – прозрачен начин за гласуване. Настояваме всички българи в чужбина, които пожелаят, да имат възможност да изразят своя вот дистанционно. Убедени сме, че за да стане това факт, е необходима единствено политическа воля.

Вторият въпрос към Вас е:

 1. Подкрепяте ли въвеждането на дистанционното гласуване, поне за тази част от българите, които са възпрепятствани да го направят присъствено?

Говори ce, чe причинaтa зa нeрeшaвaнeтo на проблема с гласуването в чужбина e в големия брoй нaши cъгрaждaни в Турция. Според данните нa МВнР oт 2019 г., те са 350 хиляди. Но според същите данни, пo cвeтa имa почти 2.5 млн. бългaрски граждани, кaтo в Гeрмaния тe ca нaй-мнoгo – 416 хиляди. Така на практика, заради гласовете, идващи от Турция, се ограничава възможността на много от нас да гласуват.

Вмecтo тoвa, зaкoнoдaтeлят мoжe дa приeмe допълнителни мерки за решаване на проблема. Рaзбирa ce зa тoвa щe e нужнo пoлитичecкo рeшeниe и aкт нa НC.

Третият ни въпрос е:

 1. Правилно ли е да се ограничава вотът на български граждани и какво решение предлагате Вие относно гласуването в южната ни съседка?

Според Конституцията: «Чл. 10. Изборите, националните и местните референдуми се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване.»

Но тайната на волята на избирателя се нарушава, на практика, и от сегашното законодателство – вж. чл. 133., ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс. Законът изисква от всяка партия или коалиция списък от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията за участие в изборите. При 67 (шестдесет и седем) партии и коалиции, регистрирани на миналия (2019 г.) местен вот, и като добавим към тях регистрираните застъпници, то бройката на обявилите се за конкретна партия гласоподаватели доближава четвърт милион.

От друга страна, «анонимното» гласуване често е пречка да се налагат справедливи възмездия за тежки закононарушения. Именно поради «тайната на вота», много от хванатите се измъкват само с глоби. Такива случаи има и в чужбина. Например в Чикаго едно лице, добре познато с връзките си с управляваща партия, снимало се многократно с лидерите й и агитиращо за нея, бе гласувало неколкократно в различните изборни секции в града. Именно тайната на вота позволи уловеният закононарушител да се размине само с глоба. Обяснението беше, че обвинението нямало възможност да докаже за коя партия и как е гласувал, и дали е променил крайния резултат.

Четвъртият ни въпрос е:

 1. Бихте ли подкрепили и евентуално инициирали изменение и допълнение на КРБ, и/или на ИК, за въвеждане и на дистанционно явно гласуване?

Ако някой възрази, че Конституцията може да се промени единствено от Велико НС, ще припомним как бе отменено тайното гласуване на съдиите от ВСС. Ето какво четем в медиите преди пет години: На редовното си заседание вчера членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) гласуваха всички свои решение да приемат с явен вот. Така те синхронизираха начина си на вземане на решения със закона за изменение и допълнение на Конституцията.

В параграф шести от закона бе отменен член 131 от основния закон, който регламентираше тайното гласуване. Отмененият текст гласеше, че решенията на ВСС за назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от длъжност на съдии, прокурори и следователи се приемат с тайно гласуване. По този начин в момента няма забрана за таен вот, а само е отменена разпоредбата, която го предвиждаше.

Предстои да се извършат промени в закона за съдебната власт (ЗСВ) и процесуалните закони, за да се хармонизират с променените текстове на Конституцията. От реформата в ЗСВ ще зависи дали съдебното правителство ще приема всички решения с явен вот, или ще бъдат разделени на такива с явно и тайно гласуване.

В тази връзка – за осъществяване на явното и поименно гласуване, IT специалисти са разработили софтуер, въведен след приемане на временни правила за гласуване във ВСС.”

Вж. “Държавен вестник”, бр. 100, от дата 18.12.2015 г., стр 2, и Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България.

Нашата идея за ДИСТАНЦИОННО ЯВНО ГЛАСУВАНЕ (по-нататък за краткост ще бъде изписвана като ДЯГ) е различна от всичко, предлагано до днес. Продиктувана е от това, че желаем и можем да направим дистанционното гласуване много лесно приложимо – онлайн то ще е сравнимо с проста банкова транзакция. И може да бъде обосновано експертно, за да се докаже и икономическата му полза. С въвеждането му могат да бъдат спестени много усилия и средства. ДЯГ има и много други плюсове. Например, в сравнение с гласуването по пощата, не само е по-сигурно (още помним какво се случи с част от бюлетините от гласуването в САЩ през 2009 г. и за какво бе отзован посланик Лъчезар Петков), но то и е Ковид-защитено и безопасно. А гласът на гражданина ще бъде отчетен именно в неговата секция, независимо къде се намира. Т.е. избирателят в чужбина може да гласува преференциално и за независими кандидати.

Други ползи за държавата и обществото ни след въвеждането му.

Явният вот може да премахне недоверието към избирателна система и да гарантира честността на проведените избори, тъй като гласувалият може във всеки момент да провери как е отчетен гласът му.

Явният вот е вид мажоритарен вот и гражданите биха могли впоследствие да заявят, че си оттеглят доверието. ДЯГ може да доведе до по-голямо демократизиране на обществото.

Не трябва да се забравя, че през цялата история на човечеството гласуването е било открито, с изключение на последните 100-150 години. Още гласуването в древна Атина – люлката на демокрацията – е било явно, а тайно е било само остракирането. Коренът на “гласуване” идва от “глас”. Тайното гласуване е въведено за първи път в Австралия, а в САЩ малко по-късно – на 4 март 1885 г. така е избран Гроувър Кливланд.

Може би единственият недостатък на явния вот е, че не премахва проблема с платения и корпоративен вот. Но те са нарушения на закона и заслужават тежко наказание. Ето защо апелираме и за повишаване на наказанията за изборни измами. Те трябва да бъдат приравнени по наказание с опитите за незаконно вземане на властта.

Лицемерие е да си затваряме очите за това, което се случва и днес при таен вот, и да твърдим, че то е възможно единствено при явен вот. Избирателната комисия в секцията не може да контролира избирателя в тъмната стаичка. Ако на него му е платено, той може да внесе телефон или малка камера в нея, за да заснеме бюлетината си, за доказателство пред дилъра на гласове. Ниските наказания и глоби не могат да спрат нарушителите и сега.

От друга страна, ако смятаме, че живеем в демокрация, защо се нуждаем от тайно гласуване? Дори самата мисъл, че някой може да те преследва за изразена воля – слага край на приказките за демокрацията. И, както казваше наш известен политик от близкото минало: “Хората трябва да отвоюват правото да защитават правата си – защото правото на глас е и отговорност. Ако не можеш да защитиш позицията си, то за какво гласуваш?”.

Излиза, че този “недостатък” на явния вот всъщност може да ни помогне най-после да се преборим за така нужните ни промени.

Петият ни въпрос е:

 1. Готови ли сте да подкрепите по-тежки наказания за нарушения на изборния закон, а ако тези нарушения са доказано умишлени, присъдите да са изравнени с тези, които са предвидени за незаконна промяна на държавната власт?

Явното гласуване се превръща в необходимост във все повече държави. Такъв явен вот са поискали и са провели сравнително неотдавна в Нигерия. И тези избори са считани от нигерийците за най-свободните и най-честните в политическата история на страната. Научаваме, че в Пакистан и на други места по света се обсъжда да се въведе явен вот през 2021 г.

Ще посочим и пример от две европейски държави – Беларус и Русия. Преди проведените неотдавна там избори, граждани, опасяващи се от големи измами, поискаха въвеждане на явен вот. В Минск беше създадена и онлайн платформа за това (вж. проект “Голос” и Social Technology Hackathon 2020). Само за 3-4 дни на платформата са се били записали над половин милион желаещи. Но Лукашенко забрани идеята. Явният вот не бе разрешен и в Москва. Много хора възразяват, че явният вот е в полза на олигархията, но не могат да дадат разумно обяснение на въпроса – защо Путин и Лукашенко, при целия си административен и репресивен ресурс, не го допуснат дори частично?

Уважаеми дами и господа,

Вярваме, че сте убедени, че е необходимо да се постигне максимално политическо представителство на българските граждани в бъдещия парламент и той да има легитимност, която да позволи устойчиво законотворчество и управление на страната. Смятаме, че това най-лесно, прозрачно и евтино може да се постигне с въвеждане на ДЯГ.

Очакваме Вашите бързи отговори на питанията ни!

С уважение,

П. Стаматов ([email protected]) и всички долуподписани, включително подписалите петицията ЗА ЯВЕН ВОТ на адрес:

https://www.peticiq.com/signatures/openvot/

.

Приложение 1.

Предлагаме два от възможните варианти за дистанционно явно гласуване (ДЯГ) – като при първия вариант вотът е напълно явен и се публикува пред всички, а при втория – вотът е неизвестен за всички останали, освен за гласувалия и за ЦИК, които единствени имат ключ, за да го видят. Във втория случай гарант за тайната на вота са самият човек и избирателният орган, което не утежнява много сегашната ситуация, за опазване на тайната.

Следва един цитат, с който не можем да не се съгласим:

При онлайн гласуването с таен вот сигурността и анонимността на гласоподавателя се осъществява чрез сложни криптографски механизми и разделяне на достъпа до данните, които е невъзможно да бъдат разбити и манипулирани, но все пак съществуват подозрения за тяхната надеждност. Големият ръст на онлайн престъпленията през последните години и скорошните разкрития, че по-голямата част от световните сили поддържат собствени държавни екипи за кибервойна с огромен и неустановен потенциал придават известна достоверност на тези подозрения… От писане на програмни кодове, особено такива за провеждане на онлайн избори, разбира едно малцинство от програмисти. Ние трябва да се доверим на тяхната компетентност и добронамереност, няма как да ги проверим достатъчно всеобхватно. Дори и целият софтуер да бъде публикуван в интернет, част от гражданите е възможно да бъдат манипулирани, че изборите са нечестни (дори и да не е така) и по този начин да се подкопае легитимността на целия политически процес.” (Д-р Георги Методиев, политолог и изборен експерт)

За разлика от тайното гласуване, не е нужно да си голям IT специалист, за да потвърдиш казаното по-горе в писмото ни – ДЯГ е много лесно приложимо и онлайн то е сравнимо с проста банкова транзакция. Когато разплащате пари по интернет, Вие следите размера на сумата и така се явявате един допълнителен гарант на надеждността на банковата система. Именно това, че отпада изискването за тайна на вота, гласуването може да се сравни с покупка от интернет магазин. Само че вместо да си купим червена, синя, зелена, оранжева или друг цвят фланелка, може да гласуваме за червени, сини или например за Зелената партия, и да получим бележка (касов бон/ресит) за това. И даже нещо повече, за разлика от гласуването с бюлетина в изборна секция, то при ДЯГ ще можем да си променим гласа. Така, както можем да си върнем червената блузка и да я заменим с виолетова, така можем да се откажем от вота си и да изберем накрая партия с друг цвят. А, ако някой случайно ни контролира, то винаги можем да му покажем за доказателство бележката за предпоследния избран от нас цвят.

За проекти, изграждане, тестове на системи за тайно дистанционно гласуване са хвърлени стотици хиляди левове държавни и европейски пари. А всъщност решението е много просто, достатъчно е да има политическа воля.

Как задачата за ДЯГ може да бъде решена технически, може да се разбере от Проектозакона за електронно гласуване, подготвен от проф. Михаил Константинов още през 2004 г., който обхваща гласуването по интернет и телефон. Проектът е внасян за разглеждане в НС неколкократно от народни депутати (вкл. и от Иван Костов). Проектът се намира на адрес:

https://www.eurochicago.com/wp-content/uploads/2010/11/zakon-elglasuvane.pdf

И още – вж. обяснението за един реализиран вече “Проект за електронно дистанционно гласуване за пряк избор на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите”, което може да намерите на следния адрес: http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/13/p-compr-e.pdf

В края на текста от втората връзка ще намерите заключение, че системата за електронно дистанционно гласуване предоставя по-добри условия за „свободно волеизявление“ от гласуването с хартиени бюлетини при избор на членове на ВСС от квотата на съдебната власт.

Уважаеми дами и господа,

Ако и след посочените линкове имате още въпроси как може технически да се осигури ДЯГ, то сме готови да помогнем с допълнителни разяснения.

По-сложният въпрос е с удостоверяване и проверка на идентичността на гласоподавателя, но и този проблем е разрешим. На сайта на Централна избирателна комисия преди изборите може да подадете, в рамките на няколко минути, заявление по електронен път за откриване на допълнителна изборна секция в удобно за вас място. Системата е свързана с ГРАО. Нищо не пречи същата система да се използва и за подаване на заявление за гласуване. Едно от решенията е да бъде валидирана личността е с използване на лична банкова сметка, както го правят в PayPal, втори вариант – с изпращане на писмо с ПИН от посолството, трети – с лично явяване в ДКП или пред нотариус. Самият акт на гласуване може да бъде съчетан с допълнителни механизми за повторна проверка, например с идентифициране на използвания компютър, с квалифициран електронен подпис, чрез валидиращи кодове изпращани до мобилен телефон и т.н. Всички тези мерки ще разколебаят избирателят да продаде гласа си, а дилърът на гласове да купи, особено ако законодателите ожесточат наказанията за изборни измами.

Уважаеми дами и господа,

Ако имате въпроси, то сме готови да помогнем с допълнителни разяснения, нужно е само Вашата политическа воля. По горепосочените проблеми, както и за издаване на нови лични карти (с които и да гласуваме), и за създаване на Електронно правителство вече са похарчени милиони левове и изписани хиляди страници. Ето какво четем за една от многото обществените поръчки: “Предмет на поръчката: Проучване и анализ на добрите практики за дистанционно електронно гласуване и провеждане на три симулации на дистанционно електронно гласуване“, в изпълнение на проект „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“, договор № BG05SFOP001-1.002-0015- C01/04.05.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с възложител Държавна агенция „Електронно управление“ в партньорство с Централната избирателна комисия в Република България.”

Голямо преимущество на ДЯГ е, че веднъж въведено, онлайн гласуването може да се използва и за провеждането на друг вид допитвания и консултации. С ДЯГ възможностите за гражданско действие и граждански контрол върху властта ще бъдат опростени и неимоверно разширени. Ще могат да бъдат обвързани гласуването и мандатът със задължителна поддръжка на гласувалите за инициативите на избраниците. След въвеждането на ДЯГ и невъзможността за подмяна на вота, цялото внимание ще може да бъде пренесено в правилната посока. Защото: «Важното е не е КАК, а за КАКВО се правят избори – даже не и за КОГО…»

 

 

 • Отговорите на предизборната ни анкета за въвеждане на дистанционно явно гласуване ще може да намерите ТУК.

.

18 коментара »

 • Andrey said:

  Както вече ти казах, за съжление съм твърдо не. Причината е една основна – невъзможността да се потвърди самоличността на гласуващиа дистанционно. И че никой не седи зад/до/около него.

 • Krasimir said:

  Da

 • Маруся said:

  Да съгласна съм.

 • Емил said:

  Съгласен съм за дистанционно гласуване

 • Таня said:

  Смятам че българите в чужбина имаме право на глас,също като нашите сънаеосници в живеещи в България!В тези трудни времена и високи технологии е напълно възможно да се направи нещо по въпроса!

 • Евгения Петрова said:

  Да.

 • Никола Ников said:

  Уважаеми г-н Стаматов,

  Гласуването може да бъде и тайно с с предварителна заявка за гласуване и регистрация с два идентификатора: ЕГН и дактилоскопичен отпечатък, примерно на палеца на дясната ръка.
  Бюлетината с преференциите може да се изтегля по електронен път, а резултатът на гласувалите по електронен път да се обявява веднага, както е в САЩ или в края на изборния ден. Може да се гарантира и тайната на вота.
  Няма никакви трудности!!

 • Петър (author) said:

  Andrey, моля отговори на два въпроса, който задавам на всеки днешен политик или дървен философ:

  Комисията в секцията може и да осигурява безопасна и контролирана среда, макар че нарушения е имало дори в Чикаго и сме писали за това статия със заглавие: “Има ли изборни машинации в САЩ?”

  Но как може комисията да контролира някой, в тъмната стаичка?

  Ако на него му е платено, как може да бъде спрян да внесе телефона си или малка камера в тъмната стаичка, за да заснеме бюлетината си за доказателство пред дилъра на гласове?
  И така първият ми въпрос е: 1. Как ще ме спрете, ако съм решил да получа 100 лв. за гласа си?

  И следващ въпрос, защото казваш:
  Нямаш гаранция, че никой не седи зад/до/около гласуващия дистанционно.
  Но каква гаранция има седящият зад/до/около гласуващия след като отиде до тоалетна или се прибере в къщи да спи, че гласуващият няма да го прецака и да гласува повторно за когото си поиска?
  Всички системи за гласуване позволяват поне 5 (пет) пъти да промениш гласа си и се взима предвид само последния ти вот.
  И така вторият ми въпрос е: 2. Как ще спреш всички, на които си платил по 100 лв. да не те прецакат и да гласуват повторно, но за друга партия?

  Чакам конкретен отговор!
  .

 • Iskra Aleksieva said:

  ДА

 • Andrey said:

  Пешо,
  Както и снощи ти каза – тввите желания, макар и хубави са нереални.

  1.”Как ще ме спрете, ако съм решил да получа 100 лв. за гласа си?”

  Големия ти проблем е, че тук бъркаш желаното, с възмoжното и реалното.

  Ако някой е решил да си продаде гласа е едно. Но той не може да иде на пазара да си търси “на кого да го продаде”. Някой трябва да му го ПРЕДЛОЖИ. Вероятността някой да предложи при сегашната система, където контрола (върху “за кого гласуваш”) е доста труден, то при новото ти решение, това ще бъде 20 пъти по-лесно. Едно е един работодател или познат, утре да ти каже – “Абе ти там ще ходиш да гласуваш след няколко дни, аз не мога да съм с теб.. ама искам..” Друго е: “Абе, може ли да дойдеш да гласуваме заедно. Поканил съм всички колеги/приятели/роднини….”
  “Понимаешь?”. Вероятността във втория случай е мноооого по-голяма!

 • Андрей said:

  2. Това пък за второто/поправящо гласуване е още по-абсурдно. Самият въпрос за Публично гласуване го изключва..

  Значи, някой ще иде да гласува открито пред началника/приятеля/тартора публично, и оня ще е зад гърба му и след това ще иде да си смени гласа?

  а) Първо такова нещо като повторно гласуване/поправящо досега не съм чувеал някъде да има. Това да не ти е поръчка онлайн, та да си я сменяш по 3 пъти ?

  б) Дори и да има – вероятността някой , да иде да си смени гласа СЛЕД това, е много, много нищожна… Ще губи той време за глупости?

  в) Ако той си смени гласа след това, поради че гласуването е ПУБЛИЧНО, “тартора” ще може по всяко време да провери крайния резултат и последствията за гласуващия може да са още по-страшни.

  С две думи – пълен абсурд.

 • Петър (author) said:

  Андрей,
  1 Не ми отговори на въпроса – ако аз искам да си продам глас, може ли някой да ме спре при днешното гласуване в тъмната стаичка?

  Второ – смешно е да твърдиш, че работодателят щял да каже:
  “Абе ти там ще ходиш да гласуваш след няколко дни, аз не мога да съм с теб.. ама искам..”
  Друго е: “Абе, може ли да дойдеш да гласуваме заедно. Поканил съм всички колеги/приятели/роднини….”

  Отгоре на всичко – може да има конрол по ИП адрес или по стационарен телефон и т,н. А най-лесното е ЦИК да ти каже че те ще ти звъннат кога да гласуваш. Бая дълъг банкет ще трябва да изкараш.

  Учудвам се, че толкова неща не знаеш за електронното гласуване щом питаш:
  Това да не ти е поръчка онлайн, та да си я сменяш по 3 пъти ?
  Отговарям ти: В някой държави имаш право да гласуваш по 10 пъти.

  Пишеш: Дори и да има – вероятността някой , да иде да си смени гласа СЛЕД това, е много, много нищожна… Ще губи той време за глупости?
  Явно не познаваш хората Андрей. Българинът много обича, още от времената на Андрешко да прави сечено. Особено на нчалници 🙂 Имах един приятел в казармата и го питах – защо само ти доброволно ходиш за вода да носиш на старите войници? А при нас чещмата бе в банята/тоалетните и през целия плац трябва да ходиш. Той ми каза – знаеш ли какъв кеф изпитвам като им плюя във водата, а ми се е случвало и друго да правя, ако зная, че няма да ми се наложи да я пия аз.

  Пишеш:
  в) Ако той си смени гласа след това, поради че гласуването е ПУБЛИЧНО, “тартора” ще може по всяко време да провери крайния резултат и последствията за гласуващия може да са още по-страшни.
  Отговарям ти:
  Явно не разбираш – вижда само първия вот, а за следващите само ти и ЦИК си знаете. Защо не си напънеш малко да мислиш и сам може да се сетиш как може това да стане.

  Пак повтарям:
  Големият проблем не е в това как гласуваш, не е и в това за кой, а е в това за КАКВО гласуваш.
  Докато не спрат споровете дали вотът е бил манипулиран, никога няма да стигнем до същността.
  Ето една илюстрация за сегашното положение и ми кажи колко може да се влоши положението с явен вот в сравнение със сегашното?

 • Владимира said:

  И аз съм съгласна,досега братята орки решаваха съдбата на Бъглария,за 1 кюфте и 30 лева.С това гласуване ще им се усложни живота и на роми и на партии.

 • Ventsislav said:

  As syn sto procent za distancionno glasuwane

 • Николина said:

  Да.
  Подкрепям изцяло.

 • Lachezar Todorov said:

  Уважаеми българи в Чикаго и където и да сте по Света. Най-добрата възможност да участвате ефективно в определяне на съдбата на държавата ни е дистанционното, онлайн гласуване.
  Макар и перспективата за въвеждането му да е все още в необозримото бъдеще, дебатът по тази тема е изключително належащ и нужен. Още повече, че само с гласовете от България и незначителните гласове от чужбина (с изключение на Турция), страната ни ще продължава да затъва, като след враме може да се окаже, че няма къде да се завърнете. А поне един милион гласа, подадени от чужбина, могат значително да променят политическата ситуация в България (което е възможно само, чрез дистанционно, онлайн гласуване) и страната ни да спре да оглавява всички негативни класации.
  Затова, вместо да спорите, дали е възможно или не, по-добре давайте разумни предложения, как да стане по-добре, така, че да се гарантира максимална честност, достъпност и справедливост на изборите .Ето и моите предложения:

  https://www.facebook.com/lacho57/posts/10218048237782184

 • Севдалина said:

  Съгласна съм ! Трябва да променим мутренската политика!

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.