2023-04-02

Ден: 21.06.2020

Това отново постави под въпрос ще остане ли Болградски район като административна единица изобщо. Ще остане ли...