2024-06-15

Ден: 14.06.2020

Целта на фестивала е съхранението на културното наследство на двете страни България и Израел, обмен на култури...