Home » Archive

Articles Archive for 16 юни 2020

Авторски страници, българи зад граница, политика »

[16 юни 2020 | No Comment | ]

На 10 юни 2020 г. се провежда заседание на Комисията по политиките за българите в чужбина към Народното събрания, при следния дневен ред: “1. Информация за дейността на българските държавни и неделни училища в чужбина и очакванията на Министерството на образованието и науката за прием на чуждестранни граждани с български произход за студенти, докторанти и специализанти в българските висши учебни заведения в условията на криза, предизвикана от COVID-19; 2. Разни”. В хода на дискусията на заседанието е засегната и темата за удостоверенията за български произход.

Авторски страници »

[16 юни 2020 | No Comment | ]

Уебинарът ще Ви даде насоки и идеи за използване на:
– образователна електронна среда с готови дигитални образователни ресурси, поднесени по атрактивен начин, в различни формати – видео, аудио, интерактивни задачи, 3D панорами и др.;
– иновативни ресурси по всички учебни предмети…