Home » Archive

Articles Archive for 24 юни 2020

Авторски страници »

[24 юни 2020 | No Comment | ]

– Нямало равнопоставеност на гостите;
– Накърнявали се религиозните чувства на принадлежащите към основното вероизповедание в България;
– Накърнявал се дори националният интерес;
– Начинът, по който Горан Благоев е водел това предаване, пречел, в крайна сметка, на БНТ, да изпълнява обществената си функция…