2022-11-30

Ден: 24.06.2020

– Нямало равнопоставеност на гостите; – Накърнявали се религиозните чувства на принадлежащите към основното вероизповедание в България; – Накърнявал...