2022-11-30

Ден: 19.06.2020

И, въпреки трудностите и различното – българските училища по света се справиха и децата продължиха да работят,...