2024-04-21

Ден: 19.06.2020

И, въпреки трудностите и различното – българските училища по света се справиха и децата продължиха да работят,...