Home » Archive

Articles Archive for 7 май 2020

Авторски страници »

[7 май 2020 | No Comment | ]

Всички 73 български граждани, включително и сезонните работници в земеделието, недопуснати да влязат на територията на Франция, излетяха за София от летище „Шарл де Гол“ в Париж, като разходите по връщането им в България са поети от авиокомпанията превозвач.

Авторски страници, литература »

[7 май 2020 | No Comment | ]

Докато една нощ – беше след втората събота, в която прави деветини на Васко, пелената се разстъпи в нещо като коридор, и тя се опита да пристъпи в него, въпреки страха си, но още ненаправила и крачка, и се вцепени от изненада – към нея от бялата мъгла пристъпваше пъргаво, засмян и с протегнати ръце, синът й, Васко. “Ами нали си мъртав бе, сине!” – искаше да каже тя, но сълзите я задавиха, протегна и тя ръце, та го прегърна и го притисна до сърцето си. Мина й през ума, че щом са се срещнали, сигурно и тя вече е умряла, и затова шепнеше прималяла от щастие в ухото на сина си: “Слава Богу, сбрахме се, сине, слава Богу…”. А той я целуна още веднъж, отдръпна се, както я държеше за ръцете, та я погледна в очите, все така засмян, и каза онази дума, която тя мислеше, че завинаги е погребала под камъка на дедо Васил…