2024-06-21

Ден: 07.05.2020

Всички 73 български граждани, включително и сезонните работници в земеделието, недопуснати да влязат на територията на Франция,...