2024-07-22

Ден: 23.05.2020

Известният варненски журналист Георги Александров е намерен удавен в района на дефектиралата тръба във Варненското езеро от...