2024-07-18

Ден: 17.05.2020

Цели 25 месеца, аз и Биляна Петрова сме с най-тежката мярка за неотколонение - задържане под стража...