2024-06-14

Ден: 27.05.2020

Димитър Димитров иска в своята жалба Съдът да върне за доразследване на Прокуратурата делото, като заявява: “При...