2023-12-10

Ден: 15.05.2020

От мярката ще се възползват близо 600 български граждани, живеещи в Западните покрайнини, които работят на територията...