Home » Archive

Articles Archive for 12 май 2020

Авторски страници, българи зад граница »

[12 май 2020 | One Comment | ]

“Уважаеми членове и приятели на църквата „Свети Иван Рилски“ в Чикаго, поради глобалната пандемия, църквата беше лишена от присъствието на редовните си вярващи. Църквата ни има тежки, обременяващи проблеми с банки, които искат да ни отнемат сградата, което е нелегален акт и не е нито наша, нито Ваша вина. За да спасим любимия си храм, ние се нуждаем от Вашата финансова подкрепа, както за нуждите за поддръжка на храма, така и за предстоящите съдебни дела” – пишат инициаторите на кампанията.

In English, Авторски страници, българи зад граница »

[12 май 2020 | No Comment | ]

Dear members and friends, at the St. Ivan Rilski Church in Chicago, due to the global pandemic, the church was deprived of its presence, of our regular believers. Our church has severe burdensome problems with banks that want to take away our building which is an illegal act neither ours nor your fault. To save our beloved church we need your financial support as needed for the maintenance of the temple, as well as for the forthcoming lawsuits in attempts of saving the temple…

Авторски страници, българи зад граница »

[12 май 2020 | No Comment | ]

Видеозапис от благотворителния концерт, състоял се на 9 май, в подкрепа на Център “Малката България” – Чикаго.

Авторски страници, българи зад граница »

[12 май 2020 | No Comment | ]

В Деня на светите първоучители Кирил Методий 11 май по стар стил (на този ден се почита паметта на светите братя и по църковния календар), Елиза Петрова, ученичка в 1-ви клас в Българското училище “Иван Станчов” към посолството ни в Лондон, отправи вчера специален поздрав. Поздрав към всички български деца, родители и учители зад граница отправи и Виктория Петканова, ученичка в 1-ви клас от същото училище.