2024-06-12

Ден: 27.03.2020

Съпругата ми приема седем медикамента. 4 си купуваме и за тях Касата не отпуска рецепта. Най-важните, имуносупресорите...
Русева отказвала да отиде в болница, разказа Людмил пред изданието “Питсбърг пост газет”. Мислела, че има грип...