2023-12-09

Ден: 18.03.2020

Временно се отменят учебните занятия в Българското училище „Иван Станчов“ към Посолството на Република България в Лондон....