2024-07-17

Ден: 14.03.2020

1. НЕ СЕ ОТМЕНЯТ редовните богослужения само в неделя. 2. ОТМЕНЯТ СЕ всички последващи събирания, седмичните Великопостни служби...
Част от специално разработения от издателство “Клет“ учителски пакет 2020, наречен „Заедно към върха“, е иновативната образователна...